Wanneer zijn de schoolvakanties?

De schoolvakanties zijn voor veel gezinnen bepalend voor wanneer ze op vakantie gaan. In Nederland is het soms best onoverzichtelijk wanneer welke regio in Nederland nu precies vakantie heeft, omdat in Nederland de schoolvakanties verdeeld worden per regio. Om inzicht te geven in hoe dit precies werkt, welke regio’s verschillende periodes vakantie hebben en welke schoolvakanties er precies zijn hebben we dit voor jou uitgezocht.

De verschillende schoolvakanties

In Nederland hebben we een aantal verschillende schoolvakanties. Dit zijn – los van nationale feestdagen – de dagen die schoolgaande kinderen vrij zijn. Voor de ouders dus dé momenten om een vakantie te boeken (en/of oppas/opvang te regelen). Dit zijn de volgende vakanties

  • Voorjaarsvakantie: de eerste vakantie van het nieuwe jaar, vaak rondom half februari
  • Meivakantie: de vakantie die in de eerste week van mei is
  • Zomervakantie: de lange zomervakantie tussen twee schooljaren in van 6 weken
  • Herfstvakantie: vaak een week vakantie halverwege oktober
  • Kerstvakantie: de laatste vakantie die de kerstdagen en oud & nieuw bevat

De verschillende regio’s

In Nederland worden voor de schoolvakanties 3 verschillende regio’s aangehouden, te weten Noord, Midden en Zuid. Per vakantie verschilt of het een landelijke vakantie betreft of een schoolvakantie per regio. Onderstaand het overzicht of en hoe bij welke vakanties dit onderscheidt gemaakt wordt:

  • Voorjaarsvakantie: onderscheid tussen de regio Noord en de regio Midden+Zuid samen
  • Meivakantie: voor alle regio’s dezelfde data
  • Zomervakantie: per regio verschillende start en einddata, deels overlappend
  • Herfstvakantie: onderscheid tussen de regio Noord en regio Midden+Zuid samen
  • Kerstvakantie: voor alle regio’s dezelfde data
Zie ook:  4g voor thuis & vakantie

Belangrijk om te weten dat er dus bij de voorjaarsvakantie en herfstvakantie het land dus in tweëen wordt opgesplitst en niet in drie regio’s. De samenstelling wisselt regelmatig. Voor 2022 en 2023 is dat Midden+Zuid, maar daarna kan het ook Noord+Midden of Noord+Zuid zijn bijvoorbeeld.

Hoe werken de schoolvakanties dan precies?

Zoals je in de bovenstaande informatie kunt terugvinden verschilt het dus soms per regio wie wanneer vakantie heeft. Dit is bedoeld om de vakantiedrukte te spreiden. Om dit te illustreren een voorbeeld van de voorjaarsvakantie. Noord-Nederland heeft eerst een week schoolvakantie, Midden en Zuid Nederland hebben aansluitend daarna een week schoolvakantie.

Daarnaast is het ook nog eens zo dat het niet altijd is dat een bepaalde regio als eerste vakantie heeft, dat wisselt door. Bij de zomervakantie van dit jaar kan het dus zijn dat Noord als eerste vakantie heeft, Midden als tweede en Zuid als derde. Volgend jaar zal dat doordraaien, waarbij Zuid als eerste vakantie heeft, Noord als tweede en Midden als derde. Zo blijft dit ieder jaar roteren, zodat iedere regio in de cyclus jaarlijks wijzigt.